www.reiki.lv > Apmācība > Pirmā iepazīšanās ar Reiki

Pirmā iepazīšanās ar Reiki

Ja Jums vēl nav bijusi iespēja saskarties ar Reiki, izjust Reiki enerģijas iedarbību vai uzzināt par to kaut ko vairāk, Jūs varat apmeklēt individuālas vai grupas nodarbības, kur Jūs varēsiet iepazīties ar Reiki tuvāk

Individuālā nodarbībā Jums būs iespēja iegūt vispārēju priekšstatu par Reiki kā garīgu praksi, sajust Reiki enerģijas plūsmu, ja vēlēsieties - saņemt dziedinošu seansu.

Grupas nodarbības notiek nelielās grupās, 4 - 6 cilvēkiem, kur lekciju veidā, vairāku nodarbību laikā Jūs varat gūt padziļinātas zināšanas par galvenajām Reiki tēmām, saņemt atbildes uz visiem saviem jautājumiem un apgūt Reiki dziedniecības dažādus aspektus. Pēc 5 apmeklētām nodarbībām Jūs varēsiet saņemt individuālu Reiki 1. pakāpes iniciāciju un uzsākt savu Reiki praksi - kļūsiet par pilntiesīgu Reiki praktiķi.  Grupu nodarbības notiek gan pa dienu, gan vakaros. Nodarbības ilgums - 2 stundas.

Pieteikties uz nodarbībām, kā arī uzzināt sīkāk par nodarbību laikiem un cenām var pa tālr. 29253131

Linda Kleinberga, Reiki skolotāja.

Grupu nodarbību tēmas sagatavošanai uz Reiki 1. pakāpes iniciāciju:

1. nodarbība:

Reiki izcelsme un vēsture, pirmie Reiki skolotāji, Reiki skolotāju līnija, Reiki tradīcijas, dažādi Reiki novirzieni mūsdienās, Reiki Latvijā.

2. nodarbība:

Reiki principi, to praktiskais pielietojums ikdienā, pozitīvās domāšanas un vienotās realitātes izpratne, tās dziednieciskā un harmonizējošā iedarbība uz dažādiem mūsu dzīves aspektiem. Reiki principu fizikālā būtība.

3. nodarbība:

Reiki kā smalkās enerģijas plūsmas apskats. Cilvēka kā komplicēta un vienota veseluma, kā gaismas un enerģijas būtnes izpratne. Auras, čakru un meridiānu sistēma. Visuma kā vienota organisma, garīguma kā primāra un materiālā plāna kā seku apzināšanās.

4. nodarbība:

Dzīves vadības un Visuma kā drošas un harmoniskas mājvietas apzināšanās, Visuma pārpilnības izpratne. Visuma un Dievišķo likumsakarību iepazīšana, jaunā laikmeta domāšanas, savas dzīves formēšanas pamatprinicpi. Naudas kā enerģijas formas izpratne, enerģijas apmaiņas likumsakarības, to praktiskais pielietojums. Zīmju valoda mūsu ikdienā, Visuma likumu praktiskais pielietojums. Reiki kā viena no savas vēlamās realitātes formēšanas instrumentiem praktiskais pielietojums. Darbs ar ūdeni, domformām, nolūkiem, segmentiem vēlamās situācijas materializēšanai, veselības, attiecību, finansu sfēras, karjeras un citu, katram praktiķim aktuālu sfēru harmonizēšanai.

5. nodarbība:

Reiki dziednieciskais seanss, roku pozīcijas tradicionālā seansā. Reiki enerģijas plūsmas vadības iepazīšana. Intuitīvā redzējuma attīstīšana, gaišredzības dažādu formu un veidu iepazīšana. Sadarbība ar Gaismas Skolotājiem, pavadoņiem, gidiem, ievads Garu pasaules un dvēselas ceļa izpratnē, Gaismas Hierarhijas vadības apzināšanās. Iniciācijas kā apziņas paplašināšanas, enerģijas jaudas palielināšanas, transfomējoša un kvalitāti paaugstinoša rituāla izpratne.

Pēc 1. pakāpes iniciācijas saņemšanas, Jūs kļūstat par Reiki praktiķi. Info praktiķiem šeit:

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas