www.reiki.lv > Apmācība > Reiki 2. pakāpes iniciācija

Reiki 2. pakāpes iniciācija

"Draugi mīļie, patiesībā īstais Reiki sākas tikai ar 2. pakāpi..."  tā savā laikā brīdināja kāds no Reiki skolotājiem.

Tas protams, ir joks, taču sava daļa patiesības tur ir - tieši Reiki 2. pakāpe ir tik jaudīga  un efektīga, kas dod praktiķim iespēju iziet ārpus materiāla plāna iluzoro ierodežojumu rāmīšiem un strādāt ar situācijām, notikumiem, pārvietoties laikā un telpā un darīt visus iedomājamus un neiedomājamus tā saucamos "brīnumus" un radīt "sakritības". Kas gan patiesībā ir izprotami, taču tur mums vajadzēs vairāk zināšanu nekā mēs savā laikā esam mācījušies skolā fizikas un bioloģijas stundās un nekā šobrīd dažu aprindu spēkiem gribētos, lai mums būtu :)

Šobrīd kvantu fiziķi un progresīvākie zinātnieki cīnās ar dažādiem eksperimentiem un pēta šīs likumsakarības, bet mēs - Reiki praktiķi tās veiksmīgi pielietojam dzīvē, ar dziļu pateicību dr. Mikao Usui  - Reiki pirmajam skolotājam, kurš jau vairāk kā pirms 100 gadiem deva pasaulei šo praktisko iespēju. Ne velti Reiki prakse ir izplatījusies tik plaši visā pasaulē un joprojām tiek arvien aktīvāk izmantota mūsu dienās.

Tātad - ja esat jau saņēmis Reiki 2. pakāpes iniciāciju, bet neizprotat Reiki simbolu nozīmi un darbību, to praktisko pielietojumu, vai arī - ja ir pagājuši vismaz 3 mēneši pēc pirmās Reiki iniciācijas, un sajūtat iekšēju nepieciešamību dodies pa Reiki ceļu uz priekšu - Jūs varat apmeklēt gan individuālu nodarbību, gan grupu nodarbības, lai iegūtu padziļinātas zināšanas, kas atbilst Reiki 2. pakāpes iniciācijai.

Tuvāka informācija - tālr. 29253131
Linda Kleinberga, Reiki meistare - skolotāja.

Nodarbības Reiki 2. pakāpei notiek 3 nodarbību, jeb lekciju veidā, kur mēs apgūsim -

1. nodarbība:

Reiki simboli, to pielietošana un enerģētiskā iedarbība. Dievišķās gribas izjušana, darbs ar dažādām dzīves situācijām, to harmonizēšana neierobežotā telpā un laikā; t.s. distances, jeb tālvadības seansa mērķa noformulēšana. 


2. nodarbība:

Reiki praktiķa iekšējā garīgā attīstība, darbs ar ego. Apkārtējo situāciju un dzīves realitātes kā iekšējās pasaules, ticības, uzskatu, nodomu ārējā spoguļa principa apzināšanās.  Dievišķā potenciāla izjušana, atraisīšana. Pašreizējā mirkļa kā vienīgās realitātes un Dievišķās mīlestības un vadības izpausme. Bezgalīgu iespēju potenciāla apzināšanās. Līdzjūtība kā mīlestības praktiskais izpausmes veids, vienojošais pievilkšanas spēks. Sirdsbalss kā praktiskā vadība dvēseles ceļā, saikne ar Augstākām Pasaulēm.

3. nodarbība:

Reiki kā savas dzīves realitātes un materiālā plāna formēšanas instruments saskaņā ar savu iekšējo Augstāko vadību, dvēseles uzdevumiem dzīvē. Vienotā enerģijas un nodomu lauka un matrices formēšana atbilstoši savām vēlmēm un plāniem. Panākumu, veiksmes likumsakarības, mērķu un nolūku vēlamie virzieni. Visuma likumu izpratne no kvantu fizikas viedokļa. Bagātības apziņas nostiprināšana, praktiski uzdevumi.

Noklausoties šo 3 lekciju kursu, Jūs varēsiet saņemt individuālu Reiki 2. pakāpes iniciāciju un sākt šīs zināšanas pielietot savā dzīvē.

Protams - katras nodarbības laikā mēs arī meditēsim, relaksēsimies no ikdienas steigas un stresiem, izbaudīsim prieku no savu vēlmju un sapņu praktiskas piepildīšanās.

***

Reiki ir garīgs ceļš, taču tā pielietojums ikdienas dzīvē ir tik materiāls, cik vien vispār var būt. Savos jau kā Reiki skolotājas praktiskā darba pēdējos deviņos gados esmu neskaitāmas reizes pārliecinājusies par to - gan manā, gan manu tuvāko draugu un skolnieku dzīvēs ir notikušas neskaitāmas brīnumainas pārvērtības. Uzlabojusies veselība, atradušās jaunas dzīves un darba vietas, satikušās tuvas dvēseles, izveidojušās ģimenes, dzimuši bērniņi, notikuši daudz prieka un veiksmes pilni "brīnumi". Tie gan patiesībā ir vienkārši jaunu zināšanu un ieguldītā darba rezultāts. Esmu laimīga darīt šādu darbu, redzēt šos bagātos augļus! No sirds novēlu izbaudīt šo brīnišķīgo dzīvi arī Jums, mīļie draugi!

Linda Kleinberga

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas