www.reiki.lv > Par Reiki > Reiki enerģija

Reiki enerģija

Vārdu "Reiki" veido divi japāņu hieroglifi – Rei un Ki. Tos nav iespējams pārtulkot precīzi, jo tiem ir dažādas nozīmes, tāpēc, lai uztvertu vārdu būtību, jāņem vērā konteksts. Piemēram, vārds "Rei" bieži vien tiek tulkots kā parādība, gars, "Ki" – kā garaiņi. Taču, ja ņem vērā garīguma kontekstu, šo vārdu definīcija ir nedaudz citādāka un dziļāka.

Rei var definēt kā Augstāko Saprātu, kas virza un vada radīšanu un Visumu. Rei ir nemanāma gudrība, kas caurstrāvo visu – gan dzīvās būtnes, gan nedzīvo matēriju. Šī smalkā gudrība vada evolūciju, no galaktiku rašanās līdz augstākajām dzīvības formām. Tā ir pieejama cilvēkiem – kā palīdzība grūtos brīžos un kā dzīves ceļvedis. Savas bezgalīgās dabas dēļ Rei ir visu zinošs, To sauc arī par Dievu un daudzos citos vārdos atkarībā no kultūras, kurā Tam ir dots apzīmējums.

Ki ir garīga enerģija, kas mājo visās dzīvajās būtnēs. Ki ieplūst visā, kas ir dzīvs, tajā skaitā augos, dzīvniekos un cilvēkos. Ja cilvēkam ir daudz Ki, viņš jūtas spēcīgs, možs, pārliecināts un ir gatavs baudīt dzīvi un pieņemt tās izaicinājumus. Ja Ki līmenis ir zems, cilvēks jūtas vājš un ir liela varbūtība, ka viņš saslims. Ki mēs saņemam caur gaisu, ko ieelpojam, caur ēdienu un saules gaismu, kā arī miegā. Ki līmeni ir iespējams paaugstināt, veicot elpošanas vingrinājumus un meditējot. Kad cilvēks nomirst, viņa Ki atstāj fizisko ķermeni.

Arī Ki enerģiju dažādās kultūrās apzīmē dažādi: Či Ķīnā, Prāna Indijā, Ti havajiešiem, to mēdz saukt arī par bioplazmu un dzīvības spēku.

Tātad Reiki var definēt kā dziedinošu enerģiju, ko veido dzīvības spēka enerģija, kuru vada Augstākais Saprāts, jeb kā garīgi virzītu dzīvības spēka enerģiju. Šo definīciju apstiprina Reiki praktiķu pieredze: bieži vien šķiet, ka Reiki enerģijai piemīt savs saprāts, tā plūst tur, kur ir vajadzīgs, un rada indivīdam piemērotus dziedināšanas apstākļus.

Reiki enerģiju nevar vadīt ar prātu, tādēļ to neierobežo praktiķa pieredzes vai spējas. Tāpat to nevar izmantot nepareizi, jo tā vienmēr rada dziedinošu efektu. Jāpatur prātā, ka Reiki nav tas pats, kas vienkārša dzīvības spēka enerģija, kuru var ietekmēt ar prātu, un šī iemesla dēļ ar dzīvības spēka enerģiju var ne tikai palīdzēt, bet arī radīt problēmas, tajā skaitā slimības.

Cilvēka veselība ir atkarīga no Ki, kas plūst cauri un apkārt indivīdam, Ki enerģija caurstrāvo visus fiziskos orgānus un audus un tādēļ ir atbildīga par to stāvokli. Traucēta Ki plūsma ir galvenais slimību cēlonis.

Ki atbild uz cilvēka domām un emocijām. Atkarībā no indivīda domu un emociju kvalitātes Ki plūst vai nu spēcīgāk vai vājāk. Mūsu negatīvās domas un emocijas ierobežo Ki plūsmu. Pat rietumu medicīna atzīst prāta lielo lomu slimību radīšanā, daži ārsti apgalvo, ka līdz pat 98 procentiem visu slimību tieši vai netieši rada prāts.

Jāsaprot, ka prāts eksistē ne tikai smadzenēs, bet gan visā ķermenī. Nervu sistēma stiepjas līdz katram orgānam un audam, tādēļ prāts ir arī tur. Prāts stiepjas pat ārpus fiziskā ķermeņa – enerģijas laukā, kas var būt līdz metram biezs un kuru sauc par auru.

Tādēļ mūsu negatīvās domas neuzkrājas tikai smadzenēs, tās skar visu ķermeni un auru. Tur, kur uzkrājas negatīvās domas un emocijas, tiek traucēta Ki plūsma un attiecīgo orgānu normāla funkcionēšana. Ja negatīvās domas un emocijas netiek savlaicīgi likvidētas, rodas slimība.

Tā kā Reiki ir Augstākā Saprāta vadīta dzīvības spēka enerģija, Reiki zina, kur doties un kā atbildēt uz Ki plūsmas ierobežojumiem. Reiki, plūstot cauri slimajai vai neveselīgajai prāta/ķermeņa daļai, pārrauj negatīvo domu un emociju uzceltos aizsprostus, aizskalo tos prom, tādējādi atjaunojot veselīgu Ki plūsmu. Novājinātie orgāni un audi beidzot tiek pienācīgi baroti ar Ki, tiek atgūts līdzsvars, un slimības vietā ienāk veselība.

Viljams Lī Rends,
www.reiki.org

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas