www.reiki.lv > Praktiķiem > Matriarhāts?

Matriarhāts?

Gaia, Goddess of the Earth

Pēdējā laikā cilvēki diskutē par matriarhāta laikmeta sākšanos Zemes virsū. Šo apgalvojumu cenšas apstrīdēt un diskusijas ir pamatotas.
Pēdējos gados spēcīga Sievišķās Sākotnes Enerģijas straume plūst uz Zemi, piepildot cilvēku sirdis. Daudzi no mums to uztver kā pretstatu iepriekšējam patriarhālajam laikmetam, kad valdīja spēks un prāts, nežēlīgam, bez līdzjūtības, pamatotam uz duālismu un bailēm. Būsim uzmanīgi ar šo uztveri, lai neiebrauktu no viena grāvja otrā - jo arī Sievišķās Enerģijas pasludināšana par vadošo būtu kļūda un novestu pie pagaidām grūti prognozējamām sekām. Tāpat kā ģimenē sieviete viena nevar pilnvērtīgi dzīvot un audzināt bērnus, tāpat arī visas cilvēces mērogā Sievišķā Enerģija nevar būt vadošā bez līdzvērtīgas sadarbības ar Vīrišķo Sākotni.

Uz Zemes ir atjaunojies Sākotņu Līdzsvars.

Dievišķā plāna izvēršanās uz Zemes.

(situācija uz planētas uz 2005. gada jūliju)

Uz Zemes turpina izvērsties process, kad pamazām iepriekšējās, trešās dimensijas enerģijas tiek aizstātas ar jaunām, ceturtās dimensijas vibrācijām. Zemes ieiešana ceturtās dimensijas enerģijās sākās 2003. gada novembrī un turpinājās pieaugošā tempā visu 2004. gadu, kuru Drunvalo nosauca par augšāmcelšanās sākuma gadu. Faktiski mūsu planēta atrodas šobrīd unikālā eksperimentā, kāda nekad pirms tam nav bijis Visumā. Vēl nekad visā Radīšanas vēsturē planētai, kas tik dziļi iegrimusi negatīvajā, vēl nav tikusi dota iespēja pacelties pa Evolūcijas spirāli tik īsā laika periodā. Patiesībā mēs šobrīd izejam veselas divas pārejas - no trešās dimensijas mēs paceļamies un piekto dimensiju caur ceturto. Parasti tāds process ilgst tūkstošus, ja ne pat miljonus gadu, bet šobrīd ir gaidāms, ka mēs ieiesim piektajā dimensijā līdz 2012. gada novembrim.

Izkrišana no Dieva Svētības

Lai sekmīgi veiktu šādu Augšāmcelšanos, mums ir jāpārvar mūsu senās Krišanas negatīvās sekas, kad mēs izkritām no Dieva Svētības un aizmirsām, ka esam Dieva bērni. Tas notika, kad mēs pazaudējām saikni ar Svēto Garu - Sievišķo Dievišķīgo Dieva Aspektu. Dievišķās Sākotnes polaritāte - tas nav labā un ļaunā vai Gaismas un Tumsas pretstats, kā daudzi domā. Patiesās Dieva polaritātes - tā ir Vīrišķā Polaritāte, Tēva Gribas un Dieva Spēka aspekts un Sievišķā Polaritāte, Mātes Mīlestības un Dzīves Godāšanas aspekts. Kādreiz, līdz Krišanai, tās bija izlīdzsvarotas mūsos: vīrišķā polaritāte / Tēva Ipostāze staroja kreisajā smadzeņu puslodē un izstarojās caur kakla čakru, bet sievišķā polaritāte / Mātes Ipostāze staroja labajā puslodē un izstarojās caur sirds čakru. Tāds līdzsvars un abu pusložu pilna aktivācija nodrošināja mūsu kroņa čakras pilnu atvērumu un apzinātu saskarsmi ar mūsu pašu Dievišķības daudzšķautņainajiem aspektiem. Tad mēs zinājām, ka mēs esam Mīlēti Dieva bērni un sapratām, dēļ kā mēs izejam Zemes iemiesojumu skolu.

Kad mēs pēc savas brīvas gribas izkritām no Dieva Svētības un sākām iet sāpju un ciešanu ceļu, mēs pakāpeniski aizvērām savu sirds čakru, lai nejustu visu tik asi. Ar to pašu arī aizvērās portāls, caur kuru Dievišķā Mīlestība un Dzīves Godināšana, nākoša no Mātes Ipostāzes, ienāk Zemes plānā un VIŅA bija spiesta aiziet no Zemes. Lūk tad arī mēs sākām pārāk aktīvi izmantot savu Gribu un Spēku, neizlīdzsvarojot to ar Mīlestību un Dzīves Godināšanu. Rezultātā mēs pazaudējām visas Dzīves Vienotības apziņu un sākām uzskatīt, ka fiziskais plāns - tas arī ir viss esošais un tāda izkropļota izpratne kļuva par pamatu mūsu destruktīvajai uzvedībai, kas noveda pie visām šodienas problēmām.

Taču šobrīd, pārejas periodā, nopietnāk kā jebkad mūsu uzdevums ir atcerēties Kas mēs esam patiesībā un atjaunot kādreiz zaudētās Pirmdzimtās Tiesības kā Dieva Dēliem un Meitām. Mēs visi esam Viens un visa Dzīve visur ir cieši savstarpēji saistīta un savienota. Nav iespējams vienā mirklī izmainīt visas tās nepilnības sekas, kuras mēs esam radījuši pagātnē. Tie ir vecie modeļi, kas šobrīd izpaužas kā trūkums, slimības, kari, bailes, varmācība, korupcija, varas ļaunprātīga izmantošana, egoisms, skopums, neiecietība, naids, tumsonība, neharmoniskas attiecības, tāpat arī nenormālie laika apstākļi un viss pārējais, ko mēs paši esam radījuši ar savu disharmoniju, - tam visam ir jāiziet transmutācija un jāpārvēršas atpakaļ par Gaismu.

Tomēr atmirstošās vecās struktūras pretojas no visa spēka, jūtot, ka viņu laiks paiet. Pretotes ir veltīgi. Likums visiem ir viens - kurš negrib iet uz priekšu, ies atpakaļ, jo viss ap viņu iet uz priekšu, uz augstāku apziņas līmeni. Garīgie Skolotāji, kas šobrīd vada cilvēci, atbalsta tos, kas ir izvēlējušies Gaismas Ceļu un brīdina tos, kas pretojas viņiem un nevēlas labprātīgi atbrīvot Gaismas ceļu (konkrēti, visu līmeņu vecā tipa vadītāji). Viņi saka, ka nomainot tādus līderus un vadītājus, nāk jauni darbinieki, kas ir augstu sagatavoti profesionāli un tajā pašā laikā tiem piemīt garīgs visa pašreizējā brīdī notiekošā redzējums, kā arī zināšanas par to, ko nepieciešams darīt, lai sazemētu jaunās, šobrīd uz Zemi nākošās daudz augstāku dimensiju enerģijas.

Visu Visuma plānu sadarbība

Laiks iet uz priekšu un šobrīd, ēru nomaiņas laikā, kad planēta un cilvēce pārcieš jaudīgas izmaiņas, atbrīvojoties no vecā un radot jaunu apziņu, visdažādākie Visuma plāni aktīvi sadarbojas un tas īpaši spilgti izpaudās Cunami traģēdijas laikā Dienvidaustrumāzijā, 2004. gada decembrī, kas prasīja apmēram 300 tūkstošu cilvēku dzīvības. Tieši šeit, Indonēzijas salu rajonā, ir izvietots Gaismas portāls, caur kuru no Visa Esošā Radīšanas Sirds atnāca uz Zemi Nevainīgās Ieņemšanas Liesma - Dievišķā Matrica, kas uztur katras atomārās un subatomārās Dzīves daļiņas Dievišķo Potenciālu visā Radītajā. Kad Dieva Mātišķā Ipostāze aizgāja no Zemes pēc mūsu Krišanas, mēs aizmirsām par šo Svēto Liesmu un rezultātā Gaismas portāls pie Indonēzijas salām pārstāja darboties un pārgāja snaudošā stāvoklī.

Un lūk, pirms dažiem desmitiem gadu cilvēci vadošie Garīgie Skolotāji vērsās pie visām Gaismas būtnēm ar aicinājumu palīdzēt Dieva Mātišķajai Ipostāzei - Sievišķajām Dievišķīgajām enerģijām  - atgriezties uz Zemes un attīrīt planētu no uzkrātā negatīva. Uz šo aicinājumu atsaucās simtiem tūkstošu Gaismas Būtņu, kuras piekrita iemiesoties uz Zemes Nevainīgās Ieņemšanas Liesmas portāla tuvumā. Plāns paredzēja, ka šīs cēlās dvēseles uzņemtu savas sirds liesmā pēc iespējas vairāk cilvēces negatīvās enerģijas un pēc tam, noteiktā brīdī, sadarbojoties ar debesu plāniem un Zemes elementāļu valstību, izpildītu savu misiju, vienlaicīgi atstājot zemes plānu. Un tad augšupejošā Dievišķās Mīlestības un Līdzcietības Plūsma aiznestu no Zemes tūkstošgadēs sakrāto negatīvu.

Šī plāna izpildīšanos sekmēja tas, ka 2003. gada augustā Dieva Mātišķā Ipostāze - Sievišķā Dievišķīgā Enerģija atgriezās uz Zemes visā savā krāšņumā  un nostiprinājās cilvēku siržu liesmā. Līdz 2004. gada 26. decembrim pēc desmitiem gadu ilga sagatavošanās darba Dievišķā plāna izpildīšanai viss bija gatavs. Dvēseles, kas piekrita izpildīt šo Plāna daļu, veica savu Svētceļojumu uz 11 valstu reģionu, kurš cieta no Cunami. Kad pienāca izšķirošais moments, Zemes elementāļu valstība iniciēja 9 balles stipru zemestrīci Sumatras piekrastē. Elohimi veica mūsu planētas griešanās ass korekciju un Indijas okeānā pacēlās spēcīgs cunami. Nebija nekādu brīdinājumu, jo visu cilvēku Augstākais Es šajā vietā deva iekšēju piekrišanu savas Dievišķā plāna daļas izpildīšanai. Visi cilvēki, katrs savā vietā, izpildīja savu lomu: gan tie, kas labprātīgi aizgāja, gan tie, kas palika pārvarēt šīs traģēdijas sekas. Aizejošās dvēseles atstāja savus ķermeņus minūti pirms stihijas trieciena, nejuzdami sāpes un pacēlās tieši Dieva Mātišķās Ipostāzes Sirdī, kur momentā tika transmutēta visa cilvēces tūkstošiem gadu laikā izkropļotā enerģija. Šobrīd visas šīs gaišās dvēseles ir atgiezušās savos debesu mājokļos. Bet Dieva Mātišķā Ipostāze no sava Sirds Kausa bagātīgi lej uz Zemi Mīlestības un Dzīves Godināšanas Gaismu.

http://www.floweroflife.ru/news/2005/jul1.html

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas