www.reiki.lv > Taro

Taro

Kas ir Taro?

Taro – tā ir sena zināšanu sistēma, kura gadsimtu gaitā tika mācīta slepenajās mistiskajās skolās. Tās gudrība parādās caur attēliem, kuros simboli bieži slēpti ezoteriskos tēlos. Taro kāršu kava sastāv no 78 kārtīm. Katra kārts satur simbolu enerģju, kas attēloti uz tās, atspoguļojot un nododot šo enerģiju tam, kas strādā ar šīm kārtīm. Sākotnēji Taro bija guidrības grāmata, atbilstoša ķīniesu I-Czinam un pie tās vērsās pēc padoma daudzās dažādās problēmās.

Tāpat, kā mēs izmantojam spoguli, lai apskatītu savu ārieni, mēs varam izmantot Taro simbolus, lai pietuvotos savai iekšējai realitātei. Piedzīvojumu pilna ekspedīcija! Taro simboli - tas ir mūsu dvēseļu spogulis. Jo dziļāk mēs ieskatamies sevī, jo vairāk atveramies savai dzīvei.

Taro ir instruments, apziņas paplašināšanas ceļš  un pavadonis iekšējās transformācijas pasaulē, kas atklāj slēptos vēstījumus un paplašina sevis un kosmosa redzējumu. Mēs varam izmantot Taro kā plānu vai karti, kas iezīmēta ar simboliem, ar ceļazīmju apzīmējumiem mūsu iekšējā ceļā. Pareizi izprasta, tā dod padziļinātu redzējumu un jaunas perspektīvas jebkurā neskaidrā situācijā.

Taro piemīt arī intensīvs transformējošs spēks, kas var dot vērtīgas atklāsmes, izrāvienus, paaugstinātu skaidrību un daudz dziļāku uztveri attiecībā pret tām dzīves jomām, kas mums ir īpaši svarīgas. Ja jūs esat gatavs redzēt un pieņemt, Taro dos mums informāciju, norādošu uz īpašiem spēkiem jūsos, kā arī atklās jūsu "baltos laukumus".

Linda Kleinberga, Taro seansi un konsultācijas (tālr. 29253131).

Lasīt tālāk...

Kā runā Taro?

Kad apspriežam noteiktas kārts simboliku, ir vērtīgi apskatīt "sinhronitātes" jēdzienu. Šo apzīmējumu radīja K. Dž. Jungs, kurš uzskatīja par savas dzīves uzdevumu domāšanas arhetipisko tēlu un simbolu izpēti. To gadu laikā, ko viņš pavadīja pētot un eksperimentējot ar ķīniešu "Pārmaiņu Grāmatu"  (I-Czin), viņš pastāvīgi saskārās ar fenomenu, ko viņš nosauca par "sinhronitāti". Sinronitāte, kas mūsdienās vēl ir samērā neizpētīta, ir pilnībā vēl neizskaidrojama notikumu sakritība, pie tam nav iespējams loģiski pierādīt, ka šie notikumi ir saistīti. Mēs visi zinām par sakritībām no mūsu dzīves pieredzes. Piemēram, mēs grasāmies kādam piezvanīt, te pēkšņi zvana telefons un šis kāds jau ir piezvanījis mums. Vai arī jūs skatāties pa televizoru futbola maču un pēkšņi jūs jūtat, ka zināt, kura komanda uzvarēs - un tā arī notiek. Šādu piemēru iz bezgalīgi daudz.

Pēdējā laikā arvien vairāk saskaramies ar informāciju par Visuma un Dievišķajiem likumiem, kas neatkarīgi no tā, vai mēs tos zinām un ievērojam, vai nezinām un neizmantojam apzināti, ietekmē un nosaka visu mūsu dzīvē. Tā filmā un grāmatā "The Secret" ir atspoguļots Visuma likums "Līdzīgs pievelk līdzīgu", kura darbību varam novērot visapkārt mūsu ikdienas dzīvē. Informācija filmai "The Secret" ir ņemta no Esteres un Džerija Hiksu nu jau vairāk kā 20 gadu laikā veiktā darba un sniegtās informācijas no Skolotāju grupas Abraham, kas darbojas vienoti kā zināšanu avots no Augstākiem plāniem un dod cilvēkiem visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu maksimāli veiksmīgi un labklājībā dzīvot šajos pārmaiņu laikos.

Ja sinhronitātes, jeb "līdzīgs pievelk līdzīgu" principu apskatām saistībā ar mūsu interesējošo jautājumu, situāciju, jeb dzīves aspektu plašāk, tad tas nozīmē, ka visa mūsu ārējās pasaules uztvere (lasi - notikumi, situācijas, parādības,- sekas materiālā plānā),  ir pilnībā sinhronizēta ar mūsu iekšējo pasauli - mūsu enerģijas izstarotajām vibrācijām. Šinī gadījumā katrs cilvēks rada savu paša realitāti - katrā laika momentā no jauna. Ja jūs to atzīstat un pieņemat, tad jūs esat gatavs pats uzņemties pilnu atbildību par savu dzīvi un tikai tad jums parādās iespēja kaut ko mainīt.

Tad varam izmantot Taro kā mūsu garīgo pasauļu tēlu un nosacījumu atslēgu. Katras kārts attēls, kuru mēs paņemam no kāršu kavas, atspoguļo kādu mūsu iekšējās pasaules aspektu šajā brīdī.

Taro kārtis un simboli kalpo par vidutāju. Viena un tā pati kārts kādam cilvēkam var būt ar pilnīgi atšķirīgu nozīmi dažādos laika momentos un dažādās situācijās. Kārts, kuru jūs izvelkat, atklāj kaut ko par jūsu garīgajiem nosacījumiem un enerģijām dotajā brīdi. Kārts izsaka un nes uz tās esošo simbolu enerģiju. Šo simbolu enerģijas ir sinhronas ar jūsu paša enerģijām - "līdzīgs pievelk līdzīgu". Kad jūsu roka - jūsu enerģijas kanāls - virzās pār kārtīm, tā pievilksies pie kārts ar atbilstošu - sinhronu enerģiju.

Linda Kleinberga, Taro seansi un konsultācijas (tālr. 29253131).

Lasīt tālāk...

Kā strādā Taro?

Taro simboli apraksta garīgos apstākļus un mūsu attīstībai nepieciešamos nosacījumus. Izmantojot šīs kārtis, mēs ieraugam savu iekšējo realitāti jaunās perspektīvās. Šie simboli nav ne "pozitīvi", ne "negatīvi", ne "par", ne "pret" mums. Tie vienkārši piedāvā mājienus un atslēgas. Mēs varam izvēlēties - atmest tos vai izskatīt, ignorēt vai izmantot.

Daudzi baidās satikties aci pret aci ar savu iekšējo realitāti. Viņi izliekas, ka pazīst sevi, bieži ticēdami, ka patiešām pazīst. Viņi patērē milzīgu enerģijas daudzumu, uzturēdami iluzoro ārieni. Jo iluzorāka tā ir, jo vairāk viņi to aizstāv, jo dziļāk zem tās paslēpjas bailes. Tomēr, katra aizsargājoša darbība, katrs noliegums drīzāk atklāj, nevis paslēpj zem visa tā esošo nelabklājību.

Lai cik dīvaini tas arī nebūtu, mēs uzzinām, kā pieņemt un mīlēt sevi - tikai tad, kad izbeidzam neveiksmīgos mēģinājumus noslēpties pašiem no sevis. Mēs varam dalīt ar citiem tikai tās mūsu  puses, kuras mēs esam atklājuši un pieņēmuši, un varam izmainīt tikai tās neauglīgās daļas sevī, kuras mēs, rūpīgi izpētot, atzīstam par nepieciešamu mainīt.

Pašizpēte var būt reizēm riskanta. Jaunās perspektīvas var sagraut vecos ieradumus un manieres, satricināt pašus mūsu ticības pamatus. Tomēr, tas ir būtisks solis jebkurā  transformācijas procesā. "Balva" šādā iekšējās attīrīšanās procesā ir milzīga. Katru reizi, kad mēs atklājam un atmetam vienu no mūsu ilūzijām, mēs pietuvojamies par soli mūsu pašu patiesajam, bezgalīgajam un mūžīgajam "Es". Tas, ko mēs atmetam vai zaudējam šajā procesā, nekad arī nav bijis mūsu, un tas, kas sabrūk, nekad arī nav sakņojies mūsu patiesajā būtībā.

Taro, bez visa pārējā, nozīmē arī subjektivitāti un vitāli nozīmīgu gatavību "pieskārienam". Taro simboli kā mūsu pašu neapzināto impulsu spoguļi atklāj un padara šos impulsus redzamus mūsu apziņai. Un mēs mācāmies interpretēt kāršu vēstījumus, kā mēs varētu iztulkot  neskaidru sapni, tā mēs varam atklāt jaunas iekšējās pasaules, pavērties uz Visuma noslēpumiem un atrast sevi tā visaptverošajā kosmiskajā kārtībā.

Linda Kleinberga, Taro seansi un konsultācijas (tālr. 29253131).

Lasīt tālāk...

Alistera Krouli - Tota Taro

Tota - Krouli Taro vēsture.

Šī Taro kāršu komplekta saknes meklējamas Zelta Ēras Hermētiskā Ordeņa, anglu Rozenkreiciešu biedrības darbībā, kurā Alisters Krouli iestājās 1898. gadā. Šis Ordenis piedāvāja sistematizētu un skaidru pieeju Slepenajām Tradīcijām. Viens no šī  Ordeņa darbības mērķiem bija rietumu sabiedrisko sistēmu transformācija, strādājot ar senajām gudrībām un simboliku.

Alistera Krouli mūža darbs bija mēģināt izdalīt un apvienot  visu tradicionālo Gudrības un reliģisko skolu Patiesības jeb Īstenības būtību un padarīt šo Īstenību pieejamu vienotas pilnīgas sistēmas veidā, lai palīdzētu mūsdienu Cilvēcei realizēt sevi Dieva un Vienotības meklējumos.

Sākotnēji Krouli domāja, kā šis Taro komplekts būs tuvināts klasiskajam viduslaiku Taro. Viņš bija plānojis pavadīt kādus trīs mēnešus darbā ar skicēm. Tā vietā projekts pārauga dažādu Senās Gudrības tradīciju ezoteriskās simbolikas dziļā pētījumā un integrācijā. Darbs ilga piecus gadus un tā bija viena no Alistera Krouli pēdējām nodarbēm, pirms viņš mira 1947. gadā. Reiz Krouli rakstīja, ka tikai Harisas aizrautības un ģenialtātes dēļ viņš sāka aizvien vairāk un vairāk iesaistīties pilnīgi jaunas kāršu kavas radīšanā un veidošanā. Harisa, māksliniece un eģiptologs, strādāja ar Krouli dotajiem skiču pirmajiem uzmetumiem un kāršu vārdiskajiem aprakstiem un kaut gan viņa nebija dziļi pazīstama ar Taro, viņas intuitīvā izpratne un zināšanas ietekmēja un papildināja Krouli idejas. Viņa bieži vairākas reizes pārzīmēja kārti, kamēr Krouli bija pilnīgi apmierināts. Šajās 78 kārtīs ietverti 1200 alķīmiskie simboli.

Ne Krouli, ne Harisa (kas mira 1962, gadā ) nepublicēja šo komplektu savas dzīves laikā, 1969. gadā majors Greidi A. Makmurtri, kurš savulaik palīdzēja Krouli izdot Tota grāmatu 1944. gadā, nofotografēja un nopublicēja šos zīmējumus.


Kas ir Tots?

Pirmā doma, kas ienāk prātā, saskaroties ar vārdu Tots, ir - gudrības dievs seno ēģiptiešu mitoloģijā, rakstības ieviesējs. Taču daudz ietlipīgāku informāciju var sastapt Drunvalo Melhisedeka bestsellerā "The Ancient Secret of the Flower of Life", kas izdots arī krievu valodā un nopērkams Rēriha grāmatnīcā, kur jebkurš interesents atradīs fantastisku, prātam gandrīz neaptveramu informāciju par nemirstīgajiem cilvēces skolotājiem.

Ja šī tēma interesē, var apskatīt par Totu ievietoto informāciju Reiki meistares-skolotājas Ellie Crystal web saitā: http://www.crystalinks.com/thoth.html

Linda Kleinberga, Taro seansi un konsultācijas (tālr. 29253131).

Lasīt tālāk...

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas