www.reiki.lv > Taro > Kā runā Taro?

Kā runā Taro?

Kad apspriežam noteiktas kārts simboliku, ir vērtīgi apskatīt "sinhronitātes" jēdzienu. Šo apzīmējumu radīja K. Dž. Jungs, kurš uzskatīja par savas dzīves uzdevumu domāšanas arhetipisko tēlu un simbolu izpēti. To gadu laikā, ko viņš pavadīja pētot un eksperimentējot ar ķīniešu "Pārmaiņu Grāmatu"  (I-Czin), viņš pastāvīgi saskārās ar fenomenu, ko viņš nosauca par "sinhronitāti". Sinronitāte, kas mūsdienās vēl ir samērā neizpētīta, ir pilnībā vēl neizskaidrojama notikumu sakritība, pie tam nav iespējams loģiski pierādīt, ka šie notikumi ir saistīti. Mēs visi zinām par sakritībām no mūsu dzīves pieredzes. Piemēram, mēs grasāmies kādam piezvanīt, te pēkšņi zvana telefons un šis kāds jau ir piezvanījis mums. Vai arī jūs skatāties pa televizoru futbola maču un pēkšņi jūs jūtat, ka zināt, kura komanda uzvarēs - un tā arī notiek. Šādu piemēru iz bezgalīgi daudz.

Pēdējā laikā arvien vairāk saskaramies ar informāciju par Visuma un Dievišķajiem likumiem, kas neatkarīgi no tā, vai mēs tos zinām un ievērojam, vai nezinām un neizmantojam apzināti, ietekmē un nosaka visu mūsu dzīvē. Tā filmā un grāmatā "The Secret" ir atspoguļots Visuma likums "Līdzīgs pievelk līdzīgu", kura darbību varam novērot visapkārt mūsu ikdienas dzīvē. Informācija filmai "The Secret" ir ņemta no Esteres un Džerija Hiksu nu jau vairāk kā 20 gadu laikā veiktā darba un sniegtās informācijas no Skolotāju grupas Abraham, kas darbojas vienoti kā zināšanu avots no Augstākiem plāniem un dod cilvēkiem visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu maksimāli veiksmīgi un labklājībā dzīvot šajos pārmaiņu laikos.

Ja sinhronitātes, jeb "līdzīgs pievelk līdzīgu" principu apskatām saistībā ar mūsu interesējošo jautājumu, situāciju, jeb dzīves aspektu plašāk, tad tas nozīmē, ka visa mūsu ārējās pasaules uztvere (lasi - notikumi, situācijas, parādības,- sekas materiālā plānā),  ir pilnībā sinhronizēta ar mūsu iekšējo pasauli - mūsu enerģijas izstarotajām vibrācijām. Šinī gadījumā katrs cilvēks rada savu paša realitāti - katrā laika momentā no jauna. Ja jūs to atzīstat un pieņemat, tad jūs esat gatavs pats uzņemties pilnu atbildību par savu dzīvi un tikai tad jums parādās iespēja kaut ko mainīt.

Tad varam izmantot Taro kā mūsu garīgo pasauļu tēlu un nosacījumu atslēgu. Katras kārts attēls, kuru mēs paņemam no kāršu kavas, atspoguļo kādu mūsu iekšējās pasaules aspektu šajā brīdī.

Taro kārtis un simboli kalpo par vidutāju. Viena un tā pati kārts kādam cilvēkam var būt ar pilnīgi atšķirīgu nozīmi dažādos laika momentos un dažādās situācijās. Kārts, kuru jūs izvelkat, atklāj kaut ko par jūsu garīgajiem nosacījumiem un enerģijām dotajā brīdi. Kārts izsaka un nes uz tās esošo simbolu enerģiju. Šo simbolu enerģijas ir sinhronas ar jūsu paša enerģijām - "līdzīgs pievelk līdzīgu". Kad jūsu roka - jūsu enerģijas kanāls - virzās pār kārtīm, tā pievilksies pie kārts ar atbilstošu - sinhronu enerģiju.

Linda Kleinberga, Taro seansi un konsultācijas (tālr. 29253131).

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas